Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir kısmını uzun yıllar boyunca karşılayacak Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden olan 4.800 MW kurulu gücündeki Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ulusal elektrik sistemine bağlantısını sağlayacak 6 adet enerji nakil hattından 4 tanesinin tesisi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile imzalanan sözleşmeler ile ŞA-RA Group yükümlülüğünde devam etmektedir.