KALİTE POLİTİKAMIZ

Dünya pazarlarında fiyat ve rekabet ortamına bağlı kalarak;

Müşterilerimizin, belirlenen ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak.

Müşterilerimiz tarafından tanımlanan, kalitede ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün sunmak. Bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, proses ve ürün kalitesini geliştirerek, İleri teknolojideki makine kapasitesiyle sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak firmamızın kalite politikasıdır.

 

SATINALMA POLİTİKAMIZ

İhtiyacımız olan hammadde, malzeme ve hizmet alımlarında; teslim tarihi, kalite, maliyet, işyeri sağlığı, güvenlik ve çevre açısından en uygun toplam değer seviyesinin oluşturularak mevcut veya potansiyel tedarikçilerimizle ilişkilerimizin etik kurallar içerisinde yürütülmesidir. Prosedürlerimizde belirtildiği şekilde rekabete açık, şeffaf ve tarafsız bir uygulama çerçevesinde; kalite, teslimat, güvenilirlik ve tutarlılık gibi esaslarda net ve rasyonel kurallar eşliğinde tedarikçilerimizi değerlendiriyor, seçiyor ve sürekli gözlemliyoruz. Çalışmakta olduğumuz mevcut ve potansiyel tedarikçilerimizle farklı pazarlarda da aktif olabilmek için, Tedarikçilerimizin farklı kalite ve ölçülerde hammadde üretimlerini geliştiriyor, çalışmalarımızda devamlılığı sürdürebilmek adına, fabrikalarında kalite tetkikleri yapıyoruz. 

ŞA-RA’ya Onaylı Tedarikçi olmak veya olmaya devam etmek isteyen partnerlerimizin, belirlediğimiz kalite kriterlerine uygunluklarını sürekli gözlemlemekteyiz. Onaylı Tedarikçilerimizle yolumuza devam ederken, belirlediğimiz kalite kriterlerinde bizimle çalışmak isteyen potansiyel tedarikçilerin de kalite yönetim sistemlerini kurmalarına ve geliştirmelerine destek oluyoruz. Bunun sonucunda, onaylı tedarikçilerimiz arasına katılmalarını ve bu sayede güvenli ve süreklilik arz eden tedarik zincirimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İSG Yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek.

İşin tehlikelerini belirleyerek risk oranını değerlendirmek. Bu riskleri yok etmek ya da kabul edilebilir seviyeye indirmek.

Tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek.

Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirmek.

Tüm çalışanların katılımı ile İSG yönetim proseslerini sürekli geliştirerek, faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın İSG politikasıdır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek.

Havaya, suya ve toprağa olan çevresel etkilerimizi izlemek ve değerlendirmek. Duruma göre etkileri azaltarak, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek.

Güncel teknolojiyi kullanarak, çevreye zarar vermeden atıkların giderilmesini veya geri kazanılmasını sağlamak.

 Tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim sistemi proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın çevre politikasıdır.